Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Juny 1 - 15 2023

Català Español English

Convocatòries

Fins a l'1/7
Intercanvi Fem_Lab Catalunya-Àustria: beca de residència de recerca i intercanvi d’una setmana amb Mz* Baltazar‘s Lab a Viena en la intersecció d’art, ciència i tecnologia a través de la lent (trans)feminista.
+ info

Recerca

2/6
The reticular society: presentació del darrer llibre d'Ian Alan Paul i xerrada amb Jara Rocha en què s'atendrà a les cruïlles entre el treball d'Ian i la investigació LaaS (Life as a Service), que Jara porta a terme a Hangar / La Virreina durant 2023.
+ info

8/6
Trobada a porta tancada amb investigadorxs de l’Institut de Ciències de la Mar, com a part d’UN OCÉANO (POR VENIR): etnografías cuir, projecte de Mafe Moscoso dins de la VIII Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Recerca > Practicable

Fins al 15/6
En el marc de la línia de recerca Practicable, s'obre la convocatòria per participar a Laringe, oscil·lador amb Jaume Ferrete Vázquez. Laringe, oscil·lador és una pràctica vocal col·lectiva en format taller de quatre sessions de durada que es construirà a partir d'una sèrie d'exercicis duracionals simples on posarem cos i vocalitzarem processos i tècniques de producció sonora pròpies de la síntesi de so i la música electrònica: OSC/Noise, ADSR, filter sweep, stutter...
+ info

Notícies

9/6
Arxius Oberts —programa de Cultura Viva coordinat per BitLab— inaugura la programació de l’any amb una sessió monogràfica sobre drets d’autor i llicències digitals a Hangar. Amb la participació d'Eva Soria Puig i Patrícia Riera Barsallo.
+ info

Fins al 20/6
Es busca una persona per portar la gestió i coordinació de les 11 Fàbriques de Creació de Barcelona.
+ info

Orbitals

8/6
Orquestra del caos participa a Quantum Sounds Symposium a Hangar.
+ info 

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-30/6
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Imatge: Fem_Lab

 

 

 


Junio 1 - 15  2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 1/7
Intercambio Fem_Lab Catalunya-Austria: beca de residencia de investigación e intercambio de una semana con Mz* Baltazar’s Lab en Viena en la intersección de arte, ciencia y tecnología a través de la lente (trans)feminista.
+ info

Investigación

2/6
The reticular society: presentación del último libro de Ian Alan Paul y charla con Jara Rocha en la que se atenderá a los cruces entre el trabajo de Ian y la investigación LaaS (Life as a Service), que Jara lleva a cabo en Hangar / La Virreina durante 2023.
+ info

8/6
Encuentro a puerta cerrada con investigadorxs del Institut de Ciències de la Mar, como parte de UN OCÉANO (POR VENIR): etnografías cuir, proyecto de Mafe Moscoso dentro de la VIII Beca de Investigación Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Investigación > Practicable

Fins al 15/6
En el marco de la línea de investigación Practicable, se abre la convocatoria para participar en Laringe, oscilador con Jaume Ferrete Vázquez. Laringe, oscilador  es una práctica vocal colectiva en formato taller de cuatro sesiones de duración que se construirá a partir de una serie de ejercicios duracionales simples, en los que encuerparemos y vocalizaremos procesos y técnicas de producción sonora propias de la síntesis de sonido y la música electrónica: OSC/Noise, ADSR, filter sweep, stutter...
+ info

Noticias

9/6
Arxius Oberts —programa de Cultura Viva coordinado por BitLab— inaugura la programación del año con una sesión monográfica sobre derechos de autor y licencias digitales en Hangar. Con la participación de Eva Soria Puig y Patrícia Riera Barsallo.
+ info

Hasta el 20/6
Se busca una persona para llevar la gestión y coordinación de las 11 Fábricas de Creación de Barcelona.
+ info

Orbitantes

8/6
Orquestra del caos participa en Quantum Sounds Symposium en Hangar.
+ info 

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-30/6
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info


Imagen: Fem_Lab

 

 

 


 June 1 - 15 , 2023

Català Español English

Calls

Until 7/1
Fem_Lab exchange Catalonia-Austria: one-week research and exchange residency grant with Mz* Baltazar’s Lab in Vienna on the intersection of Art, Science and Tech through a (trans)feminist lens.
+ info

Research

6/2
The reticular society: presentation of Ian Alan Paul's latest book and talk with Jara Rocha in which we will look at the crossovers between Ian's work and the research LaaS (Life as a Service), which Jara is carrying out at Hangar / La Virreina during 2023.
+ info

8/6
Closed-door meeting with researchers from the Institut de Ciències de la Mar, as part of UN OCÉANO (POR VENIR): etnografías cuir, a project by Mafe Moscoso as part of the VIII Grant for Artistic Research Fundació Banc Sabadell - Hangar.
+ info

Research > Practicable

Until 6/15
As part of the Practicable research line, we are calling for participation in Larynx, oscillator with Jaume Ferrete Vázquez. Larynx, oscillator is a collective vocal practice in a four-session workshop format that will be built around a series of simple durational exercises in which we will body and vocalise processes and techniques of sound production typical of sound synthesis and electronic music: OSC/Noise, ADSR, filter sweep, stutter...
+ info

News

6/9
Arxius Oberts - Cultura Viva's programme coordinated by BitLab - opens the year's programme with a monographic session on copyright and digital licenses at Hangar. With the participation of Eva Soria Puig and Patrícia Riera Barsallo.
+ info

Until 6/20
We are looking for a person to take charge of the management and coordination of the 11 Fàbriques de Creació in Barcelona.
+ info

Orbitals

6/8
Orquestra del caos participates at Quantum Sounds Symposium at Hangar.
+ info 

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

6/1-30
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Fem_Lab