Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Febrer 15 - 29 2024

Català Español English

 

Convocatòries

Fins al 24/3
Convocatòria d'intercanvi de residències artístiques entre Stuttgart i Barcelona.
+ info

Paratext

20/2
Paratext #74 amb Sacha Rey, Estanis Comella i txe roimeser.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-29/2
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+ info

17-18/2
Recorregut fílmic, taller a càrrec de Crater-Lab.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info


Imatge: Estanis Comella

 


Febrero 15 - 29 2024

 

Convocatorias

Hasta el 24/3
Convocatoria de intercambio de residencias artísticas entre Stuttgart y Barcelona.
+ info

Paratext

20/2
Paratext #74 con Sacha Rey, Estanis Comellatxe roimeser.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-29/2
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+ info

17-18/2
Recorrido fílmico, taller a cargo de Crater-Lab.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

Imagen: Estanis Comella

 


February 15 - 29, 2024

Català Español English

 

Calls

Until 3/24
Call for artistic residency exchanges between Stuttgart and Barcelona.
+ info

Paratext

2/20
Paratext #74 with Sacha Rey, Estanis Comella and txe roimeser.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtually, always by appointment.
+ info

Resident Activities

1-29/2
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+ info

2/17-18
Recorrido fílmico, workshop by Crater-Lab.
+ info

Coworking Area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Estanis Comella