Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Gener 1 - 15 2024

Català Español English

Convocatòries

Fins al 18/1
Convocatòria oberta per a una residència d'art i tecnologia adreçada a persones amb nacionalitat suïssa o residents permanents a Suïssa.
+ info

Fins al 31/1
Convocatòria d’intercanvi de residències artístiques entre Marràqueix i Barcelona.
+ info

Resolucions

Resolució de la convocatòria per a la Novena Beca d’Investigació Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Resolució de la convocatòria per a residències d’estada mitjana a Hangar.
+ info

Notícies

11/1
Irene Mahugo comparteix els avenços de Revolució Horitzontal en el marc de la residència de recerca curatorial Encura VI. L’obertura del procés de recerca curatorial serà en clau performativa i poètica i comptarà amb la participació de Miriam Ballesi, Antonio Centeno, Asun Pié Balaguer, Stella Rahola Matutes, Milena Rossignoli i Bella Báguena.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-31/1
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

 

 


Enero 1 - 15 2024

 

Convocatorias

Hasta el 18/1
Convocatoria abierta para una residencia de arte y tecnología dirigida a personas con nacionalidad suiza o residentes permanentes en Suiza.
+ info

Hasta el 31/1
Convocatoria de intercambio de residencias artísticas entre Marrakech y Barcelona. 
+ info

Resoluciones

Resolución de la convocatoria para la Novena Beca de Investigación Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Resolución de la convocatoria para residencias de estancia media en Hangar.
+ info

Noticias

11/1
Irene Mahugo comparte los avances de Revolución Horizontal en el marco de la residencia de investigación curatorial Encura VI. La apertura del proceso de investigación curatorial será en clave performativa y poética y contará con la participación de Miriam Ballesi, Antonio Centeno, Asun Pié Balaguer, Stella Rahola Matutes, Milena Rossignoli y Bella Báguena.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/1
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 


January 1 - 15, 2024

Català Español English

 

Calls

Until 1/18
Open call for Art and Technology residency for Swiss citizens or permanent residents of Switzerland.
+ info

Until 1/31
Call for artistic residency exchanges between Marrakech and Barcelona. 
+ info

Results

Results of the call for applications for the Ninth Artistic Research Grant Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Results of the open call for medium-stay residencies at Hangar.
+ info

Noticias

1/11
Irene Mahugo presents the progress of Revolución Horizontal as part of the Encura VI curatorial research residency. The opening of the research process will be performative and poetic, with the participation of Miriam Ballesi, Antonio Centeno, Asun Pié Balaguer, Stella Rahola Matutes, Milena Rossignoli and Bella Báguena.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtually, always by appointment.
+ info

Resident Activities

1/1-31
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+ info

Coworking Area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info